Coraz mniej ludzi się żeni. Powodem okazuje się ekonomia…

Aktualna gospodarka oparta na nisko płatnych, niestabilnych pracach w usługach, a także fakt, że to kobiety częściej zdobywają wyższe wykształcenie powodują, że małżeństwa są coraz rzadziej zawierane. Tak – faceci okazują się coraz rzadziej ekonomicznie atrakcyjni.