Nakazy pracy dla pielęgniarek. Jednak kij nie działa.

Nakaz pracy pod rygorem natychmiastowego wykonania dla pielęgniarek, jeśli odmówią mogą dostać karę finansową od 5 do 30 tyś zł. Najczęściej są to skierowania do DPS-ów, gdzie sytuacja jest najbardziej rozpaczliwa.