Od 37 lat nie widział ojca. Teraz ma za niego płacić…

43-letni pan Piotr spod Legnicy od 37 lat nie widział swojego ojca. Mimo to urzędnicy każą mu płacić za pobyt mężczyzny w Domu Pomocy Społecznej. Koszt utrzymania pensjonariusza to 4 tys. zł.