Organizacje Powstańców Warszawskich potępiają mowę nienawiści wobec osób LGBT

„Nie wchodząc w ocenę światopoglądową, każdemu człowiekowi należy się szacunek i godność, również temu, który ma odmienne preferencje seksualne” – czytamy we wspólnym oświadczeniu Związku Powstańców Warszawskich oraz Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.