Polska nigdy nie zakazała czynów homoseksualnych!

„Postępowe” Niemcy zalegalizowały kontakty homoseksualne dopiero w 1969 r., Wlk. Brytania w 1967, a Irlandia aż w 1993! W historii jedynie zaborcy narzucili Polsce taką penalizację od 1795 r. Polaków nigdy nie obchodziło życie prywatne obywateli, dlatego trzeba oddzielić ideologię LGBT od ludzi!