Skandal w Bredzie. Ruch Black Lives Matter sprofanował zabytkową kapliczkę…

Zabytkowa kapliczka Czarnej Madonny w holenderskiej Bredzie została sprofanowana przez nieznanych wandali, najprawdopodobniej związanych z ruchem Black Lives Matter. Postawiona w 1954 roku lapliczka stanowi jeden z najważniejszych punktów dla Polaków żyjących w tym mieście